Об изменениях правил въезда в Республику Армения

Согласно внесенным в постановление Правительства Республики Армения №1514-Н от 11-го сентября 2020 изменениям, вступившим в силу 12-го января 2021 года, режим карантина на территории Республики Армения, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), продлен до 11-го июля 2021 года.

Снят запрет на въезд на территорию Республики Армения по контрольно-пропускным пунктам сухопутной границы для лиц, не являющихся гражданами Республики Армения, и отныне иностранные граждане могут въезжать в Армению как воздушным, так и наземным путем.

При въезде на территорию Армении по контрольно-пропускным пунктам воздушной и сухопутной границы предъявляется сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР диагностики коронавируса (COVID-19) с максимальным сроком 72-часовой давности. Сертификат должен быть на армянском, русском или английском языках, содержащим все контактные данные осуществившей исследование организации на официальном бланке с именем директора учреждения, имя и фамилию обследованного лица, номер документа, удостоверяющего личность, год рождения, результат исследования, заверенного подписью руководителя и печатью организации.

Инспекционным органом труда и здравоохранения незамедлительно осуществляется медицинский осмотр (дистанционное измерение температуры, внешний осмотр, дополнительный осмотр в случае наличия характерных для вируса клинических симптомов) прибывающего на предмет наличия инфекции или симптомов инфекции, проверяется наличие сертификата.

В случае отсутствия сертификата вышеуказанной формы, прибывающий в аэропорту или пункте пересечения сухопутной границы сдает пробы для исследования и проходит обязательную самоизоляцию до получения отрицательного результата исследования ПЦР.

По результатам обследования, в отношении лица применяется госпитализация, если у последнего наличествуют соответствующие симптомы.

Тест ПЦР и возможное лечение осуществляются за счет прибывающего.

Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելու ընթացակարգում փոփոխությունների վերաբերյալ

ՀՀ կառավարության 2020թ. սեպտեմբերի 11-ի № 1514-Ն որոշման մեջ կատարված և 2021թ. հունվարի 12-ից ուժի մեջ մտած փոփոխությունների համաձայն կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) պայմանավորված՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սահմանված կարանտինի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2021թ. հուլիսի 11-ը։

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող անձանց համար Հայաստանի Հանրապետություն ցամաքային ճանապարհով մուտք գործելու սահմանափակումները վերացվել են և այսուհետ բոլոր օտարերկրացիները կարող են մուտք գործել ինչպես օդային, այնպես էլ՝ ցամաքային ճանապարհով։

Հայաստանի Հանրապետության տարածք օդային և ցամաքային սահմանային անցման կետերով մուտք գործելիս ներկայացվում է կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Սերտիֆիկատը պետք է լինի հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով` հետազոտությունն իրականացրած բժշկական կառույցի բոլոր կոնտակտային տվյալները և ղեկավարի անունը պարունակող ձևաթղթով՝ նշելով հետազոտված անձի անունը և ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, ծննդյան տարեթիվը, հետազոտության արդյունքը, ստորագրված կազմակերպության ղեկավարի կողմից ու հաստատված կազմակերպության կնիքով:

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից անհապաղ կատարվում է զննություն (հեռահար ջերմաչափում, արտաքին զննություն, վարակին բնորոշ կլինիկական ախտանիշների դեպքում՝ լրացուցիչ հարցումների իրականացում)՝ վարակի ախտանշանների բացահայտման նպատակով, ստուգվում է սերտիֆիկատի առկայությունը:

Սերտիֆիկատ չունեցող անձինք ենթակա են նմուշառման օդանավակայանում կամ ցամաքային սահմանի անցման կետերում և պարտադիր ինքնամեկուսացման՝ մինչև ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքի ստացումը:

Զննության արդյունքներով անձի նկատմամբ կիրառվում է հոսպիտալացում, եթե առկա են համապատասխան ախտանշաններ:

ՊՇՌ հետազոտության և հնարավոր բուժման հետ կապված ծախսերը հոգում է քաղաքացին։

comments powered by HyperComments

Поделитесь ссылкой: